Fotoalbum

Centerrådet forestår mange af de aktiviteter, der foregår på Lokalcentret.

Bankospil - underholdning - billard - aktivitetsdage.

Onsdag formiddag laves der bl.a.  håndarbejde, perlearbejde, og der spilles kort.

Om sommeren spilles Krolff