Besøgstjenesten

- et tilbud til alle pensionister i lokalområdet

Besøgstjeneste - hvad er det?

Brugerrådet oprettede i 1993 en besøgstjeneste og har nu 10 besøgsvenner, som alle besøger ældre på lokalcntret eller ældre boende i lokalområdet.

At være besøgsven er frivilligt arbejde og hører ind under det tredje netværk - det frivillige sociale netværk.

Det første netværk er familie og venner.

Det andet netværk er det offentlige - kontakt til social og sundhedsvæsen, fritidstilbud.

En besøgsven - hvordan fungerer det?

Besøgsvennen kommer en times tid en bestemt dag om ugen eller efter aftale.

Der er tale om personlig kontakt, som er til opmuntring og støtte for den, der er aftalt besøg med.

Besøgsvennen har tid til samtale og lytter gerne, læser op af avisen eller en bog - måske er der et brev der skal læses.

Tiden kan bruges til det, man bliver enige om, og som begge kan have glæde af.

Besøgsvennen kan ikke:

- udføre praktisk arbejde.

- gå ind i økonomiske mellemværender.

Hvad kræves af en besøgsven?

Det er væsentligt, at en besøgsven kan lytte, samtale, give støtte og være trofast.

Det er en god ting at være i besiddelse af menneskekundskab - kunne skabe og støtte kontakten til omverdenen.

- mange har behov for menneskelig kontakt og varme

- besøgsarbejde er både at give og få

- besøgsvennen har tavshedspligt

- det er både mænd og kvinder, der er besøgsvenner.

- en besøgsven behøver ikke være over 60 år - også yngre er meget velkomne.

Besøgsvenner bliver inviteret til to årlige møder, hvor der er mulighed for at drøfte eventuelle spørgsmål.

Derudover arrangeres sammenkomst, hvor værterne vil blive inviteret i fællesskab med deres besøgsvenner.

Del siden